ШКОЛА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ: МІСІЯ МОЖЛИВА!

 

У Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ чітко визначено 10 компетентностей, якими має володіти сучасний випускник школи:
 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 2. Спілкування іноземними мовами.
 3. Математична грамотність.
 4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність.
 6. Уміння навчатися впродовж життя.
 7. Соціальні і громадянські компетентності.
 8. Підприємливість.
 9. Загальнокультурна грамотність.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя
 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:
 1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
 2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
 3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
 7. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
 8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
 Наша школа завжди сповідувала цінност, які  виначені Концепцією, тому ми й надалі працюватимемо у цьому напрямку, адже
 ПЯТА ШКОЛА – НАДІЙНИЙ СТАРТ У МАЙБУТНЄ!!!