Холодильники - Интернет-магазин бытовой техники
Популярные цифровые фотоаппараты

 

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ ЗА ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Рекомендовано комісією Міністерства освіти і науки України. Протокол №17 від 22.12.2014 р.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу, передбачає виконання програми діагностичних завдань для визначення рівня загального розвитку дитини, її готовності до навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Під час розробки запропонованої програми було враховано гранично допустиме навантаження на дитину старшого дошкільного віку, яке затверджено Міністерством освіти і науки України, тому тривалість співбесіди не перевищує ЗО хвилин.

Необхідний і достатній рівень розвитку дитини має бути таким, щоб програма навчання потрапляла до «зони найближчого розвитку» дитини. Дітей, що не досягли визначеного рівня розвитку психіки, не можна навчати за шкільною програмою, тому що вона не потрапляє до їх «зони найближчого розвитку». Таких дітей уважають психологічно неготовими до шкільного навчання, оскільки їм загрожує неуспішність і шкільна дезадаптація.

За основу запропонованої програми взято діагностичну програму з визначення психологічної готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання Н. ї. Гуткіної.

Для визначення рівня загального розвитку дитини, її готовності до навчання за педагогічним проектом «Інтелект України» до діагностичних завдань програми Н. І. Гуткіної додаються завдання, метою яких є вивчення рівнів розвитку мовлення, розвитку короткотривалої та довготривалої пам'яті, розвитку мислення, а також навичок читання. Водночас не допускається перевірка знань та вмінь дитини понад обсяги державних вимог.

Таким чином, перевагу в конкурсі мають діти, які психологічно готові до шкільного навчання, з більш високим рівнем розвитку пізнавальних процесів порівняно з іншими. Така психологічна готовність дозволяє цим дітям легше адаптуватися до вимог початкової школи й успішно опановувати програму навчання.

Далі наводимо діагностичні завдання для визначення рівня загального розвитку дитини, її готовності до навчання в школі.

 

 

Как наматывать боксерский бинт
Автомобильные GPS навигаторы