(03849) 7-49-36
Контакти

Проєкт «Інтелект України»

З 2015 року у школах Хмельниччини стартував науково-педагогічний проєкт із промовистою назвою «Інтелект України». У 2017р. до проєкту приєднався наш освітній заклад. Його метою проголосили модернізацію початкової системи освіти, а саме: створення класів, де б навчалися обдаровані діти за спеціальною програмою. Проєкт має формувати «інтелектуальну еліту нації» завдяки впровадженню сучасних технологій та методик викладання. Навчання в таких класах поєднує використання новітнього обладнання, вміння працювати в команді та залучення різних інтерактивних завдань, які можуть зацікавити учнів. 

Актуальність Проекту «Інтелект України»  зумовлена потребою виховання інтелектуальної еліти нації, без якої неможливо вирішити складні завдання розбудови могутньої, конкурентоспроможної держави на світовій арені.
  Позитивним  є те, що до інноваційної діяльності залучається значне коло однодумців: науковців, вчителів, психологів, батьківської громадськості. Активними учасниками інноваційних процесів є самі учні. Успішність навчання учнів значною мірою визначається високими рівнем оволодіння загальнонавчальними та загальнопізнавальними вміннями та навичками.

Мета всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді. 

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Завдання Проекту:

Основні правила проекту:

ПРОЄКТНІ КЛАСИ (станом на 01.09.2022р.)

Клас Учитель Кількість учнів
1-А Анжела Божко, учитель початкових класів 28
2-А Ольга Ратушняк, учитель початкових класів 33
3-А Наталія Гонтар, учитель початкових класів 25
4-А Світлана Івановська, учитель початкових класів 30
5-А Наталія Райська, класний керівник, учитель зарубіжної літератури та мистецтва 28
6-А Іра Сторожук, класний керівник, учитель Основ здоров’я 22

Наказ №140 від 03.02.2021р


Нормативна база з питань реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в закладах загальної середньої освіти


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» Цикл І, адаптаційно-ігровий (1–2 класи) Цикл ІІ, основний (3-4 класи)


Про проєкт

Top