(03849) 7-49-36
Контакти

Проєкт «школа – територія безпеки»

Мета:

сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської цивілізації; скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти; організувати профілактичну роботу на основі вивчення причин та умов, які сприяють скоєнню противоправних дій здобувачами освіти; забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку; поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально – психолого–педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх; налагодити правову освіту.

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст Термін виконання Відповідальні
1 Обговорення питання «Про створення в закладі безпечного освітнього середовища. Порядок реагування на випадки булінгу та порядок застосування заходів виховного впливу». серпень-вересень заступник директора з виховної роботи
2 Розробка та впровадження кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС). серпень-вересень заступник директора з виховної роботи
3 Проведення інструктивних нараду з питань профілактики булінгу з педагогами та учнями. серпень-вересень заступник директора з виховної роботи
4 Інформування батьків щодо порядку реагування на випадки цькування в закладі, подання та розгляд заяв; нормативно-правової бази наслідків протиправної поведінки дітей. вересень-жовтень класні керівники, вихователі 1-11 класів
5 Інформування педагогічного колективу, батьківську громадськість, здобувачів освіти про нові законодавчі акти щодо створення безпечного освітнього середовища (сайт закладу, сторінка на Facebook, батьківські зустрічі, години спілкування, стенди, буклети тощо) постійно заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники
6 Проведення діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах (спостереження за поведінкою, опитування (анкетування) тощо жовтень-листопад, щорічно практичний психолог
7 Проведення моніторингів щодо проявів насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з питань негативного впливу на життя й здоров'я алкоголю, тютюну, наркотиків. щорічно практичний психолог
8 Сприяння взаємодії з підрозділами ювенальної поліції, ССД для роз’яснення наслідків протиправної поведінки постійно заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники
9 Залучення педагогічних працівників, батьків до участі у вебінарах, конференціях та інших заходах щодо протидії насильству та створенні в закладі безпечного освітнього середовища постійно (за потреби) заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники
10 Обговорення на засіданні МО класних керівників та класоводів нормативні документи з питання профілактики та подолання булінгу в дитячому середовищі двічі на рік заступник директора з виховної роботи, голова МО класних керівників
11 Розроблення пам’ятки «Маркери булінгу», «Батькам про кібербулінг». протягом року практичний психолог, педагог-організатор
12 Організація консультування педагогічних працівників, батьків, здобувачів освіти. постійно заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог
13 Організація роботи «Скриньки довіри» постійно педагог-організатор
14 Розміщення інформації про телефони довіри, гарячої лінії на стенді першого поверху, сайті закладу   педагог-організатор
15 Організація та проведення заходів щодо Дня безпечного інтернету. щорічно МО вчителів інформатики, класні керівники, вихователі
16 Організація участі у заходах «16 днів проти насильства», «Тиждень толерантності», «Місячник правового інформування», «Тиждень профілактики та попередження правопорушень». щорічно заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники
17 Організація участі класних колективів в акціях «Добрі справи класу», «Їм потрібна твоя допомога» тощо. постійно заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники
18 Проведення занять для класних керівників та класоводів «Психолого - педагогічні прийоми створення ситуації успіху»; «Стратегії поведінки в конфліктній ситуації»; «Протидія булінгу. Від конфлікту до співпраці». щорічно заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог.
19 Проведення годин спілкування на теми протидії насильству та булінгу: «Стоп булінг!», «Стоп секстінг!», «Інтимні селфі в інтернеті - жарт чи небезпечний ризик?» постійно педагог-організатор, класні керівники
20 Проведення батьківських зборів на теми: «Створення безпечного освітнього середовища в закладі. Попередження і протидія булінгу та іншим негативним проявам»; «Формування навичок безпечної поведінки дітей та підлітків». щорічно класні керівники
21 Організація перегляду відеороликів з подальшим обговоренням: «Нік Вуйчич про булінг у школі», «Булінг у школі та як з ним боротися, «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг» та ін. постійно педагог-організатор, класні керівники, вихователі
22 Розробити методичний кейс для класних керівників «Безпечне освітнє середовище» вересень-жовтень заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог
22 Залучення учнів до гурткової роботи, організованого дозвілля. постійно педагог-організатор, класні керівники

Очікувані результати:

створення кодексу безпечного освітнього середовища; удосконалення системи профілактичної роботи в закладі; допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів; навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу); профілактика правопорушень і злочинності серед молоді; створення безпечного освітнього середовища; усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин; організація змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів освіти.

Top