(03849) 7-49-36
Контакти

Річний звітРобота Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики у 2022-2023 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24», постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти міста.

У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив школи закінчив роботу над реалізацією науково-педагогічної проблеми: «Формування освітньої траєкторії розвитку учасників освітнього процесу в умовах реалізації Концепції НУШ»

У процесі реалізації плану роботи минулого навчального року педагогічним колективом вирішувалися такі завдання:

• забезпечувалися належні умови для навчання та виховання учнів через удосконалення форм компетентнісно орієнтованого підходу, виконувалися конституційні вимоги щодо обов’язкової повної загальної освіти всіх учасників освітнього процесу;

• системою освітньо-виховної роботи продовжувалося сприяння формуванню загальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів, збереженню, зміцненню та розвитку здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

• організація освітнього процесу в умовах війни.


Успішна реалізація основних завдань стала можливою завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу. Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці завжди були на порядку денному адміністрації, профспілкового комітету, методичних об’єднань.

На виконання нормативних документів у галузі освіти щодо введення нових Базових стандартів початкової, загальної середньої освіти, Концепції НУШ, з метою вдосконалення системи безперервної освіти методична служба школи працювала над реалізацією таких основних напрямків:

• документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу, зокрема, з використанням технологій дистанційного навчання;

• професійна підтримка вчителів щодо компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання і нових освітніх технологій;

• сприяння професійному розвитку педагогів, зокрема через координацію професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного розвитку;

• посилення уваги до створення умов для практичної фахової діяльності та запровадження принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства;

• набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

• використовувати напрями опосередкованого інформування, якими можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо;

• створення умов для впровадження нових освітніх Державних стандартів та комплексних цільових програм, НП «Інтелект України», тощо.

У 2022-2023 н.р. науково-методична робота у школі реалізовувалася через різні форми: індивідуальні (самоосвіта, атестація), групові (робота шкільних методичних об’єднань, творчих груп). Педагогічний колектив продовжує працювати над науково-методичною проблемою школи «Формування освітньої траєкторії розвитку учасників освітнього процесу в умовах реалізації основних завдань Концепції НУШ».

Протягом цього навчального року педагоги школи продовжують працювати над формуванням власної професійної компетенції у безперервному режимі. Загалом, найбільше учителів пройшли курсову підготовку при КПНУ імені Івана Огієнка, ХОІППО, на різних альтернативних освітніх платформах. Відбулася атестація педагогічних працівників. Атестувалося 14 учителів. З них: підтвердило вищу кваліфікаційну категорію – 4 учителя, отримали вищу кваліфікаційну категоріє – 4, першу кваліфікаційну категорію – 5, другу категорію – 1, звання «Учитель-методист» – 2, «Старший вчитель» - 5. Творчий потенціал педагогів школи використовується оптимально: 5- постійні члени журі конкурсів, змагань, предметних олімпіад, усі учителі, які мають звання «Вчитель-методист», частково «Старший вчитель» задіяні як координатори шкільних методичних об’єднань, творчих груп тощо.

У лютому-березні 2022 року була проведена XХVІІ виставка педагогічних ідей «Освіта м. Кам’янця-Подільського на шляхах реформування» учителі школи взяли участь у вищезазначеному заході. Загалом, на виставку було запропоновано 9 робіт. Журі конкурсу оцінили роботи наступним чином: І місць – 6 (Божко А.І., Гонтар Н.В., Волинкіна Л.С., Лобода А.М., Фтемова Т.В., Волощук Н.О., Кульчицька Т.В.), ІІ місць – 1 (Савицька М.М., Савицька Т.С., Савицька Н.М., Роговик Л.П.), ІІІ місць – 1 (Добровольська М.О.). Якісний показник участі у виставці -100%. Тематика матеріалів, презентованих на виставці, відображала зміст навчально-виховного процесу з урахуванням основних освітніх інноваційних тенденцій, впровадження інноваційних педагогічних технологій тощо.

У щорічній педагогічній науково-практичній он-лайн конференції «Інноваційні трансформації освітнього простору: підходи, методики та технології» взяли участь педагоги: Золочевська Н.В., Снігур О.Б., Соловйова Н.М., Фтемова Т.В., Добровольська М.О.

Снігур О.Б., учитель фізичної культури стала переможцем «Всеукраїнського конкурсу-учителів-новаторів з фізичної культури».

Учитель інформатики Аносов В.О. став учасником І (обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2022» і отримав І місце у номінації «Інформатика».

Педагоги школи є постійними стейкхолдерами освітніх програм, які реалізуються у КПНУ імені Івана Огієнка.

Цього року учнівський та педагогічний колектив школи взяв участь у пілотуванні інструменту SELFIE, який допоміг оцінити ефективність впровадження цифрових технологій та стан цифровізації закладу.

Основними проблемами за своєю актуальністю залишаються такі питання: вдосконалення педагогічної майстерності в умовах реалізації проекту «Інтелект України» та нових державних стандартів, оволодіння новими освітніми технологіями, зокрема інформаційними (створення блогів, сайтів), програмування власної траєкторії саморозвитку учителя для учня ХХІ століття, підготовка до ЗНО, реалізація проектно-цільового підходу до управління навчальним закладом, моніторинг освітніх процесів, дистанційні форми роботи тощо.

Реалізація вищезазначених проблем регламентується річним планом роботи (розділ «Робота з педагогічними кадрами»). Крім традиційних форм роботи та участі у загальноміських заходах, створена система колективних форм роботи. Зокрема, проводилися тематичні консалтинг-центри: "Нова школа - в нових умовах: освітні орієнтири ХХІ століття", «Початкова ланка освіти у розрізі освітніх проєктів», «Психологічна самопідтримка вчителя в умовах адаптивного карантину», «Виховання рухової активності школярів засобами КТД. З метою реалізації Положення про дистанційне навчання у Кам’янець-Подільській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики продовжено реалізацію циклу майстер-класів для учителів "Підвищуємо цифрову культуру" (кер. Ільчишин С.С.). Завдяки приєднанню до хмарних сервісів Google Workspace (G Suite for Education) наш освітній заклад безкоштовно отримав доступ до хмарних сервісів, які можна використовувати в навчальній діяльності як педагогам, так і учням.

Із запланованих тренінг-центрів розпочато реалізацію «Дотримуємося академічної доброчесності». Реалізація інших тренінг-центрів буде продовжено у 2023-2024 н.р. Окрім того, переноситься на наступний навчальний рік циклу заходів нового формату у співпраці з КПНУ імені І.Огієнка «Педагогічна толока».

Продовжується робота по створенню єдиної інформаційної системи школи. Протягом зазначеного періоду був удосконалений шкільний сайт та постійно продовжується його оновлення

Реалізація Програми зумовила організацію роботи за чітко визначеним алгоритмом:

• реалізація основних засад чинного законодавства у сфері роботи з обдарованими дітьми;

• удосконалення системи пошуку обдарованих учнів;

• психолого-педагогічний супровід учнів з категорії «Обдаровані»;

• залучення учнів до конкурсів, змагань, предметних олімпіад тощо;

• проведення моніторингу досягнень учнів та створення відкритого інформаційного простору;

• створення системи заохочень для обдарованих учнів, зокрема, через реалізацію Положення про шкільну відзнаку «Чудова п’ятірка».

Протягом 2022-2023 н.р. було визначено 6 обдарованих дітей (за типами обдарованості) та 46 здібних учнів.

Основна діяльність у роботі з обдарованими дітьми була направлена на залучення їх до різних конкурсів, предметних олімпіад, інтелектуальних змагань тощо.

Так, 22-24 грудня 2022 року учні-члени МАН взяли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кам’янець-Подільського міського НТУ МАН. Було представлено 5 робіт у секціях: фольклористики, валеології, історичного краєзнавства, зарубіжної літератури, журналістики.

Журі відзначили найвищими балами написання роботи, захист постера, ведення дискусії під час наукової конференції учнів: Гораш В., Свириди А., Кирилюка Д. Іщук Д. За результатами конкурсу-захисту 4 учні відзначено дипломами І ступеня. За результатами ІІ етапу – 2-І місця, 2 –ІІ місця. Триває підготовка до ІІІ етапу конкурсу-захисту.

Порівняльний аналіз показав, що кількісний та якісний показник протягом останніх 5 років суттєво не змінюється, що є високим показником рівня організації науково-дослідницької роботи з учнями-членам МАН.

У Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад (у ІІ етапі взяло участь 43 учнів. З них у ІІ етапі: 11 – І місце, 7 – ІІ місце, 11 – ІІІ місце

За результатами останніх п'яти років зберігається покращення результатів.

За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (за кількістю призових місць) журі відзначило:

• високий рівень учасників астрономії, фізики, математики, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання;

• чітку організаційну роботу адміністрації школи по організації ІІ етапу.

Разом з тим, не взяла участь шкільна команда в олімпіаді з екології. Учасники не усіх паралелей були задіяні в ІІ етапі.

Проведений моніторинг результативності учнів вказує на:

• стабільність якісного показника з, інформатики, інформаційних технологій, астрономії, фізики, математики, підвищення рівня з трудового навчання.

Крім того, спостерігається у підготовці ряд загальних недоліків:

• учителі-предметники при підготовці не враховують усіх особливостей предметних олімпіад: їх випереджувального, прикладного характеру;

• продовжує зникати послідовність у відборі та розвитку обдарованих та здібних учнів у ланці 5-6 класів.

Крім того, учень 10 класу Андруховський Д. взяв участь в обласних заочних олімпіадах з математики та програмування, за участь у яких був відзначений дипломом ІІ і ІІІ ступенів. Учень 7-А класу Волощук Н. взяв учать у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського і став наймолодшим його учасником. Сертифікатом учасника була відзначена Свирида А., учениця 10 класу за участь у Всеукраїнському літературному онлайн-конкурсі знавців зарубіжної літератури «Літературний всесвіт». Активно беруть участь в альтернативній олімпіаді від ОП «Всеосвіта» з англійської мови учні початкових класів (уч. Добровольська М.О., Гурська М.Б.). В загальноміському онлайн-марафоні "Ерудит" перемогу отримали: серед учнів 1-их класів - Пасічник Єва, учениця 1-А класу (2 місце), 3-их класів - Смольницька Анна, учениця 3-А класу (3 місце), 6-их класів - Мельник Назар, учень 6-А класу (2 місце). Стаття за темою наукового дослідження Дениса Кирилюка увійшла до 8 випуску збірника наукових матеріалів "Наукові студії учнів-старшокласників", яка видається щорічно при КПНУ імені Івана Огієнка.

Традиційно визначено претендентів у 5 номінаціях шкільної відзнаки «Чудова п’ятірка – 2023». Цьогорічними переможцями шкільної відзнаки «Чудова п’ятірка» стали:

• номінація «Академічна гордість школи» – Андруховський Денис, учень 10 класу, переможець обласної дистанційної олімпіади з математики, обласної заочної олімпіади з інформатики, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з астрономії, математики, призер ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики, фізики. Денис отримує цю нагороду 7 років поспіль;

• номінація «Наукова гордість школи» - учениця 10 класу – Свирида Антоніна, яка стала переможницею ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та призером обласної олімпіади з інформаційних технологій, ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури;

• номінація «Кращий випускник школи ІІ ступеня» - Білецька Дарія, учениця 9-В класу, відмінниця навчання, призерка ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови, переможниця міського етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

• номінація «Кращий випускник школи І ступеня» - Меркотан Захар, учень 4-А класу, який має найвищий середній бал навчальних досягнень та став переможцем І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

• номінація «Громадська активність» - Земляк Валерія, учениця 11 класу, призерка ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, координаторка шкільної команди #Love30 Всеукраїнських змаганнь Хештег-Марафон #SafetyChallenge#Love30 Всеукраїнських змагань з безпеки дорожнього руху, переможниця шкільного конкурсу читців «Бажанівська осінь».

Цього року проводилася позакласна робота з предметів. Були проведені Дні науки (скорочений формат), ряд заходів з української мови та літератури, Тиждень правознавства. Через карантинні обмеження та військовий стан не змогли провести інші заходи.

Досягнення обдарованих та здібних учнів постійно висвітлюються на шкільному сайті, у мережі Facebook. Крім того, проводяться моніторингові дослідження якості освітніх послуг для дітей цієї категорії, систематично аналізується розвиток їхнього потенціалу.

До підтримки обдарованості у дітей залучаються ВНЗ, особливо, координації діяльності шкільного наукового товариства «Еврика».

У 2021-2022 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Створення розвивального освітнього середовища як основного компонента реалізації завдань Нової української школи» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік. Виховна робота була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року); Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» як важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні української державності та утвердженні національної єдності.

На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день у школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі уміння, самовизначитись та самореалізуватися.

Основна увага в школі приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Головне завдання школи – побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.

Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

У 2021-2022 н.р. пріоритетними питаннями реалізації завдань з розвитку виховної системи школи вважалися:

• формування у дітей та молоді національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей українського народу;

• формування в учнів базових духовно-моральних цінностей – любов, повага до інших, гідність, відповідальність, совість, свобода, толерантність, справедливість, рівноправ?я, ініціативність;

• формування у школярів усвідомлення важливості здорового способу життя, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров`я, моделі безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими;

• розвиток ефективної системи національно-патріотичного виховання, створення оптимальних, комфортних умов для громадянського, патріотичного становлення компетентної, конкурентоспроможної, всебічно розвиненої особистості кожного учня;

• процес становлення, розвиток виховних систем класних колективів;

• реалізація завдань громадянського виховання засобами включення учнів у природозахисну, волонтерську, проектну діяльність;

• підтримка учнівського самоврядування.

Системність національно-патріотичного виховання прослідковувалися у наступності впровадження проектів: молодші школярі є учасниками гри-подорожі «Подоляночка», учні середньої та старшої ланки брали участь у русі учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», міському проекті «Українець – це назавжди» та шкільні багаторічні проекти «Україна понад усе!», «Млин». Активно діяв волонтерський загін школи «Добротворець», який упродовж року провів акції «5 картоплин», «Від серця до серця», «Напиши лист солдату». Яскравими та результативними стали конкурси «Моя Україно», «Мій домашній улюбленець» (фотороботи).

Дієвими, масовими та практично значимими стали покласні заходи, приурочені Міжнародному дню миру, Дню козацтва, Дню партизанської слави, Дню захисника України, Дню Соборності та Свободи України, Дню Єдності, Дню Незалежності України.

У школі упродовж року активно працювала ДЮО «Зміна». Силами учнівського самоврядування проведено загальношкільні свята День лідера, «16 днів проти насилля», «День соціальної справедливості», інформаційні перерви «День Соборності», квести до Дня матері, Дня сім’ї, Дня толерантності, тематичні флешмоби та фотосушки.

Особливістю виховної роботи у 2022-2023 навчального року була реалізація шкільного проєкту «Добродія – крок до власного вдосконалення». Метою проєкту була всебічна підтримка волонтерського руху, сприяння реалізації учнівських волонтерських проєктних ініціатив, розвиток громадянської свідомості, патріотичного виховання, посилення суспільної згуртованості на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій. Упродовж місяця учні 1-11 класів реалізували власні соціальні ініціативи – 29 проєктів!

Упродовж 2022-2023 навчального року найрезультативнішими стали фотоконкурс «Моя Україно!», міський конкурс «Різдвяна радість», майстер-класи до Шевченківських днів, днів рідної мови, акції до Дня вишиванки.

Крім того, цікавим став результат щорічного експрес-опитування "Ціннісні орієнтації та ціннісне ставлення сучасної учнівської молоді до світу", згідно якого

• на формування життєвої позиції наших учнів найчастіше впливають батьки, родина (85%);

• найважливішим у житті є – щасливе сімейне життя (75%);

• своє ставлення до методів досягнення цілей 81 % учнів висловлюють так - досягнення мети є важливим, але засоби завжди мають бути чесними і гуманними;

• для досягнення своїх цілей потрібно володіти такими якостями, як відповідальність 61%, чесність, освіченість , старанність 74%.

Top